Niet nagekomen afspraak.nl

 
Advies    Voorbeeld.htmlAdvies.htmlshapeimage_2_link_0
VoorbeeldVoorbeeld.htmlVoorbeeld.htmlshapeimage_3_link_0
HomeHome.htmlHome.htmlshapeimage_4_link_0
NieuwsNieuws.htmlNieuws.htmlshapeimage_5_link_0
LinksLinks.htmlLinks.htmlshapeimage_6_link_0

Helaas komt het soms voor dat een patiënt bij de tandarts zijn afspraak niet nakomt.  Dit kan zijn omdat de afspraak vergeten wordt, maar ook is angst voor de behandeling vaak de oorzaak. Wanneer een patiënt niet komt opdagen in de praktijk wordt meestal even afgewacht. Er kan onverwacht oponthoud onderweg zijn. Als na verloop van enige tijd blijkt dat de patiënt echt niet komt is het bijna in alle gevallen niet meer haalbaar een andere patiënt op te roepen. Dit was nog wel mogelijk geweest indien er minstens 24 uur tevoren een bericht van afwezigheid zou zijn gestuurd. Het gevolg kan zijn dat de tandarts een rekening stuurt voor de verloren behandeltijd.

De Consumenten-bond en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) vinden het logisch dat de patiënt een rekening krijgt voor de kosten van een  “niet- nagekomen- afspraak”.

Waarom een rekening van uw tandarts ?

Welke kosten gaan door, ook als u niet op de afspraak komt?

Afschrijving praktijkgebouw of huur praktijkruimte,  afschrijving tandheelkundige verbouwing, afschrijving tandheelkundige inrichting,  onderhoud pand, afschrijving tandheelkundig kleinmateriaal, rente hypotheek, salaris assistente, salaris overig personeel, aansprakelijkheidsverzekering assistentes, pensioenpremies van assistentes, arbeidsongeschiktheids-verzekeringen personeel, nascholingskosten assistentes, premieheffingen assistentes, vakantiegeld assistentes, belasting van assistentes, premieheffingen tandarts, aansprakelijkheids-verzekering tandarts, rechtsbijstand-verzekering tandarts, overige verzekeringen tandarts en personeel, salaris inclusief premieheffingen en belasting interieurverzorgster, reiskosten-vergoedingen personeel, brand-verzekering,  onroerendgoedverzekering, abonnement lectuur wachtkamer, abonnement meldkamer alarm, abonnement opvolging alarm,abonnement brandblusser, abonnement VVAA, lidmaatschappen beroepsorganisaties, abonnementen vakliteratuur, maandelijkse kosten telefoon en internet, kosten bedrijfskleding, servicekosten kantoorpand, kosten elektra, kosten verwarming/gas, kosten telefoongids, onderhoudsabonnement tandheelkundig computerprogramma’s,kosten website, onderhoudsabonnement sterilisator, onderhouds-abonnementen tandartsstoel, kosten waterschap, kosten kamer van koophandel, kosten salarisadministratie, onderhoudsabonnement verwijdering tandheelkundig afval, kosten accountant, kosten aansluiting internet, kosten ophalen normaal afval, kosten onderhoud tuin, contract  onderhoud cv, en nog veel, veel  meer......................en dit alles nog zonder salaris van de tandarts.....!

De vaste kosten bedragen al gauw 150 tot 200 euro per uur !

       onderhoud tandheelkundige sterilisator

Net zoals bij een tandarts zijn er meer beroepen waar je eigenlijk “tijd” koopt. 


Wat kost een mediator per uur?

Wat kost een advocaat per uur?

Wat kost een accountant per uur?